Informații de interes public

CONDUCERE

Director: prof. Rein Elena

Director adjunct: prof. Lazsadi Ileana

Regulamentul de organizare si functionare a Liceului Teoretic Special Iris Timisoara

Organigrama

RAEI 2018-2019

Raport privind starea si calitatea invatamantului 2018-2019

Regulament intern

Regulament pentru elevi

Plan operational 2019-2020

Plan managerial 2019-2020

Codul de etica si de conduita profesionala

Buget pe anul 2019

Buget individual 2019 

Stat de funcții la 30.09.2019

Nivel realizare indicatori ARACIP în perioada 3-4 octombrie 2019