Științe și tehnologie pentru elevii Liceului Teoretic Special Iris Timișoara

     Proiect finanțat de Fundația  Comunitară Timișoara prin Fondul Științescu care este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică).

BUGET TOTAL: 10.000 LEI

Scopul şi obiectivele proiectului

Proiectul are ca și scop diminuarea inegalităților de șanse și a disparităților în dobândirea de cunoștiințe în domeniul științelor și tehnologiei pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere de la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara; creșterea stimei de sine a acestora precum și formarea de abilități de viață independentă prin utilizarea tehnologiilor de acces specifice deficienței de vedere în cadrul atelierelor practice. De asemenea, ne propunem stimularea interesului față de știință, prin activități nonformale cu caracter practic-aplicativ pentru a realiza un transfer al cunoștințelor teoretice în practică.
    • Dezvoltarea capacității pentru 30 elevi nevăzători și slabi văzători ai Liceului Special Iris din Timișoara de a asimila cunoștințe din domeniul științelor (în special geometrie, geografie și alte științe legate de spațialitate și înțelegerea mediului ambiant în informații 3D).
Atingerea acestui obiectiv este posibilă prin realizarea de materiale adaptate care transpun tactil concepte precum forme geometrice, hărți și alte materiale de învățare realizate prin transpunerea cu ajutorul de software specializat TactileView și imprimarea pe hârtie termică sau alte mijloace.
    • Dezvoltarea abilităților de lucru cu instrumente tehnologice (telefon mobil personal, tabletă adaptată și creion tactil, imprimanta adaptată ZY-Fuse) și crearea de legături între tehnologie, științe și viața de zi cu zi.
Utilizarea tehnologiei a devenit de strictă necesitate pentru majoritatea domeniilor de activitate. Urmărim pregatirea practica a minim 30 de elevi cu deficienta de vedere pentru ca ei să utilizeze în mod independent soft-urile educaționale și mijloacele moderne. În acest mod copiii și tinerii cu deficiențe de vedere vor avea acces la mijloace moderne adaptate care îmbină tehnologia și învățarea, într-un mod benefic ce diversifică modul clasic de predare-învățare-evaluare.

Oportunitatea, nevoia proiectului

Proiectul își propune așadar, – familiarizarea elevilor nevăzători cu tehnologiile de acces hardware si software; – utilizarea tehnologiilor de acces în studiul științelor exacte; – căutarea, organizarea coerentă și contextualizarea informațiilor obținute; – Pentru vizualizarea imaginilor tactile și (sau) a structurilor de reprezentare în studiul fizicii și al chimiei, este nevoie de consumabile precum hârtie Braille și folii speciale pentru termoform. Pentru a transpune grafic, direct pe hârtie anumite imagini adaptate este necesară achiziționarea unei licențe Tactileview.