Servicii oferite

EDUCAȚIE DE CALITATE

 • proces de învățare coordonat de cadre didactice specializate în munca cu elevii deficienți vizual
 • organizarea curriculum-ului după programa școlii de masă, ceea ce le permite elevilor prezentarea la examenele de capacitate si bacalaureat și continuarea studiilor la orice instituție de învățământ superior

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • orientare școlară și profesională
 • asistență în întocmirea actelor necesare dosarului de înscriere în școală
 • email asistent social: nusa.aprodu@liceul-iris.ro

ACTIVITĂȚI SPECIFICE

 • kinetoterapie, psihoterapie, educație perceptiv-vizuală, educație psihomotorică, iar pentru nevăzători: orientare spațială, învățarea limbajului Braille și instruirea în utilizarea programului JAWS și a sintezei vocale pentru accesul la calculator și internet.

SERVICII MEDICALE GRATUITE

 • asistență medicală prin cabinetele de oftalmologie, pediatrie si stomatologie
 • supraveghere medicală permanentă prin serviciile alificate ale asistentelor medicale

ALTE SERVICII GRATUITE

 • servirea meselor principale și a gustărilor în cantina școlii
 • asigurarea cazării în internatul școlii pentru elevii din alte localități, aceștia beneficiind de supraveghere pe timpul nopții de către cadre calificate corespunzător
 • oferirea de gratuități la: cazare, masă, rechizite, proteze vizuale, transport

 

Logistica

 

Instituția dispune de 5 clădiri pentru activitățile educative școlare și pentru toate serviciile oferite.

Clădirea școlii cuprinde:

Săli de clasă: 20 de săli de clasă dotate cu mobilier nou și cu un efectiv de maxim 12 elevi.

Cabinete: 1 cabinet de limba română și limbi străine, 1 cabinet de matematică, 1 cabinet de istorie, 1  cabinet de geografie, 1 cabinet de Braille, 1 cabinet de orientare școlară și profesională, 1 cabinet metodic pentru profesori.

Laboratoare: 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 4 laboratoare de TIC și informatică dotate cu calculatoare, 2 table SMART, imprimante, imprimantă Braille și softuri speciale pentru nevăzători și ambliopi.

Clădirea internatului cuprinde:

Cabinete medicale: 1 cabinet de oftalmologie, 1 cabinet de pediatrie, 1 cabinet de stomatologie, 1 infirmerie.

Săli de clasă: 2 săli de clasă pentru școlari, 1 sală pentru o grupă combinată

Cabinete: 1 cabinet de muzică, 1 cabinet de tehnologie, 1 cabinet de desen

Bibliotecă dotată cu peste 10000 de volume

Cluburi: 2 cluburi de petrecere a timpului liber sub supravegherea instructorilor de educație și a pedagogilor

Dormitoare: 10 dormitoare de băieți (situate la etajul I), 10 dormitoare de fete (situate la etajul al II-lea), toate dotate cu mobilier nou și televizoare

Clădirea multifuncțională cuprinde:

1 sală festivă pentru desfășurarea de activități extracurriculare

Cabinete: 3 cabinete de educație vizuală, 1 cabinet de logopedie, 2 cabinete de psihoterapie

Clădirea sălii de sport cuprinde:

1 sală de sport modernă

2 cabinete de kinetoterapie dotate cu aparatură specifică

1 cabinet multifuncțional

Clădirea cantinei cuprinde:

1 sală de mese cu capacitate de 100 de locuri

1 bucătărie dotată conform normelor igienico-sanitare

4 magazii