Logistica

Instituția dispune de 5 clădiri pentru activitățile educative școlare și pentru toate serviciile oferite.

Clădirea școlii cuprinde:

Săli de clasă: 20 de săli de clasă dotate cu mobilier nou și cu un efectiv de maxim 12 elevi.

Cabinete: 1 cabinet de limba română și limbi străine, 1 cabinet de matematică, 1 cabinet de istorie, 1  cabinet de geografie, 1 cabinet de Braille, 1 cabinet de orientare școlară și profesională, 1 cabinet metodic pentru profesori.

Laboratoare: 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 4 laboratoare de TIC și informatică dotate cu calculatoare, 2 table SMART, imprimante, imprimantă Braille și softuri speciale pentru nevăzători și ambliopi.

Clădirea internatului cuprinde:

Cabinete medicale: 1 cabinet de oftalmologie, 1 cabinet de pediatrie, 1 cabinet de stomatologie, 1 infirmerie.

Săli de clasă: 2 săli de clasă pentru școlari, 1 sală pentru o grupă combinată

Cabinete: 1 cabinet de muzică, 1 cabinet de tehnologie, 1 cabinet de desen

Bibliotecă dotată cu peste 10000 de volume

Cluburi: 2 cluburi de petrecere a timpului liber sub supravegherea instructorilor de educație și a pedagogilor

Dormitoare: 10 dormitoare de băieți (situate la etajul I), 10 dormitoare de fete (situate la etajul al II-lea), toate dotate cu mobilier nou și televizoare

Clădirea multifuncțională cuprinde:

1 sală festivă pentru desfășurarea de activități extracurriculare

Cabinete: 3 cabinete de educație vizuală, 1 cabinet de logopedie, 2 cabinete de psihoterapie

Clădirea sălii de sport cuprinde:

1 sală de sport modernă

2 cabinete de kinetoterapie dotate cu aparatură specifică

1 cabinet multifuncțional

Clădirea cantinei cuprinde:

1 sală de mese cu capacitate de 100 de locuri

1 bucătărie dotată conform normelor igienico-sanitare

4 magazii