Informații de interes public

CONDUCERE

Director: prof. Lazsadi Ileana

Director adjunct: prof. Vălcan Simona

Liceul Teoretic Special Iris – HCA scenariu de începere a semestrului II

Vaccinare Covid-19

HCA nr. 10 din 23.10.2020

Afiș informativ pentru părinți

Precizări înscriere elevi la Evaluarea Națională 2020

Procedura nr. 26651 din 14.02.2019 – egalizarea de șanse a elevilolr cu deficiențe pentru participarea la examenele naționale

OMEC 4621-2020 – modificare metodologie acordare gradații de merit, sesiunea 2020

Regulamentul de organizare si functionare a Liceului Teoretic Special Iris Timisoara

Organigrama

RAEI 2018-2019

Raport privind starea si calitatea invatamantului 2018-2019

Regulament intern

Regulament pentru elevi

Plan operational 2019-2020

Plan managerial 2019-2020

Codul de etica si de conduita profesionala

Buget pe anul 2019

Buget individual 2019 

Stat de funcții la 30.09.2019

Nivel realizare indicatori ARACIP în perioada 3-4 octombrie 2019