Informații de interes public

CONDUCERE

Director: prof. Vălcan Simona-Angela

Director adjunct: prof. Lazsadi Ileana

Organigrama 2022-2023

Contestații Bacalaureat august 2022

Adresă contestații

Contestații Evaluare Națională 2022

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR:

23 IUNIE 2022 între orele 16.00-19.00 și 24 IUNIE între orele 8.00-12.00

  Prevederile art. 11 din O.M.E. nr. 5149/2021: nota acordată ca urmare a soluționării contestației este definitivă și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere

TIPIZAT CONTESTATII

În format fizic:

– pentru fiecare probă a cărei notă este contestată se completează câte un formular tipizat care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părintele/reprezentantul legal al acestuia;

– se atașează copia CI/certificatului de naștere al elevului.

În format on-line:

Adresa de depunere: office@liceul-iris.ro

– părintele/reprezentantul legal al elevului transmite, pe adresa de e-mail afișată, formularul tipizat, semnat de către părinte și candidat însoțit de copia CI/certificat de naștere elev;

– după transmiterea on-line a celor două documente, părinții/reprezentanții legali ai candidaților se asigură, prin apelarea numărului de telefon afișat, că a fost primită contestația.

Număr telefon confirmare 0744309314

După telefonul de confirmare, contestația se înregistrează în unitatea de învățământ iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului.

Situație vaccinare 1.11.2021

Situatia persoanelor vaccinate – Liceul Teoretic Special Iris Timisoara

Deschiderea anului școlar 2021-2022

Liceul Teoretic Special Iris – HCA deschidere an scolar 2021-2022

CONCURSURI PENTRU OCUPARE DE POSTURI VACANTE

Anunț concurs posturi vacante de Instructor de educație extrașcolară  1.09.2023

Anunt concurs sofer_LTS_IRIS_TM 05.07.2023

F.P_sofer

fisa postului supraveghetor noapte

fisa postului tehnician_salarizare

Posturi vacante pe perioada determinata

Post vacant perioada nedeterminata

Anunț post vacant șofer

Anunt_concurs_instructor_educatie_extrascolară

Anunț ocupare post îngrijitor curățenie

Anunt concurs ingrijitor curatenie

Concurs_post_vacant

Concurs posturi vacante

Anunț concurs pentru ocuparea postului de infirmiera

Anunț concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat

Anunț concurs infirmieră

Anunt concurs muncitor de intretinere

Concurs informatician

Fisa-post-informatician IRIS

Concurs supraveghetor noapte

Depunere contestații Bacalaureat- august-septembrie 2021

Cerere depunere contestații Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021

Anunț depunere contestații Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021 (1)

Rezultate finale Evaluare națională 2021

Depunere contestații Evaluare Națională 2021

NOU!!!Oferta educațională 2021-2022!!!NOU

Liceul Teoretic Special Iris – HCA scenariu de începere a semestrului II

Vaccinare Covid-19

HCA nr. 10 din 23.10.2020

Afiș informativ pentru părinți

Precizări înscriere elevi la Evaluarea Națională 2020

Procedura nr. 26651 din 14.02.2019 – egalizarea de șanse a elevilolr cu deficiențe pentru participarea la examenele naționale

OMEC 4621-2020 – modificare metodologie acordare gradații de merit, sesiunea 2020

Regulamentul de organizare si functionare a Liceului Teoretic Special Iris Timisoara

Organigrama

RAEI 2018-2019

Raport privind starea si calitatea invatamantului 2018-2019

Regulament intern

Regulament pentru elevi

Plan operational 2019-2020

Plan managerial 2019-2020

Codul de etica si de conduita profesionala

Buget pe anul 2019

Buget individual 2019 

Stat de funcții la 30.09.2019

Nivel realizare indicatori ARACIP în perioada 3-4 octombrie 2019