CONCURS NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE –2023 concurs național de Limba și literatura romănă, Matematică, Istoria României, Geografia României, Engleză, Tehnologia informației și comunicațiilor, Citire rapidă Braille pentru elevi ambliopi și nevăzători din clasa a VIII-a și XII-a din școlile speciale pentru deficienți de vedere.

ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR SI TINERILOR AMBLIOPI SI NEVAZATORI IRIS  (ASCTAN IRIS)  și Liceul Teoretic Special Iris în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul Județean Timiș prin programul Timcultura 2023 au organizat

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE în perioada 26-29 aprilie 2023

CONCURSUL  NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE  Timișoara se organizează în fiecare an într-o localitate în care există școală specială pentru elevi cu deficiențe de vedere și se află în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI – 2023

 Este cel mai amplu eveniment din categoria concursurilor școlare în domeniul dizabilității vizuale, care implică un număr de peste 50 de cursanți din cele șapte școli gimnaziale și liceale cu specific din țară.

Este un prilej pentru valorificarea cunoștințelor elevilor cu dizabilități vizuale, creșterea încrederii acestora, facilitarea interacțiunii, schimbul de bune practici, sensibilizarea membrilor comunității cu privire la aptitudinile intelectuale și creative ale persoanelor cu dizabilități.

Proiectul s-a derulat în perioada  26-29 aprilie 2023 la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara și a parcurs două etape: locală și națională. Etapa pe școală este echivalentă etapei județene.

În cadrul etapei pe școală (etapa județeană), respectiv a celei naţionale, elevii au susținut probe scrise sau probe practice, în funcţie de disciplina de concurs. Elevii pot opta pentru una/două probe dintre disciplinele de concurs, cu condiția ca una dintre ele să fie din cadrul probelor teoretice și cealaltă din cadrul probelor practice și fără a se depăși numărul de elevi stabilit de regulament.

Probele de concurs sunt:

-La clasa a VIII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română și matematică și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire-scriere corectă și rapidă braille.

 -La clasa a XII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română, matematică/Istoria României/Geografia României și engleză și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire rapidă braille.

Etapa locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din țară implicate iar etapa națională a concursului se desfășoară la Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara .În prima zi au avut loc probele scrise ,iar a doua zi probele practice.

 Pentru toți participanții a fost organizată o seară culturală și o excursie de promovare a valorilor culturale din județul Timiș.

Premierea participanților  s-a făcut  individual pentru ambele probe.

După probele teoretice, s-au organizat o serie de tururi ghidate, facilitate de studenții și profesorii din cadrul Facultății de Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

 În cadrul acestor vizite ghidate se vor utiliza hărți tactile și se va oferi fiecărei școli participante,  primul atlas geografic general tactil al României. Toate materialele tactile sunt realizat de către departamentele acestei instituții.

SPONSORI