CONCURS NAȚIONAL DE T.I.C. PENTRU ELEVI DEFICIENȚI DE VEDERE DIN CICLUL GIMNAZIAL ȘI LICEAL

”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS”

EDIŢIA a XI-a

25 – 26 NOIEMBRIE 2023

Dezvoltarea tehnologiei şi avansarea ştiinţei, apariţia calculatorului şi, mai ales, a soft-ului special pentru nevăzători oferă o perspectivă mai largă de viitor, un spectru mai larg de meserii pe care nevăzătorul să le poată exercita, 

Concursul national de TIC ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” oferă elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului și are ca obiective: eliminarea diferenţelor esenţiale dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate  (copii nevăzători, slab văzători,cu nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii; dezvoltarea creativităţii elevilor, a capacităţii de a cerceta o temă dată, a gândirii critice şi favorizarea schimbului de idei; dezvoltarea capacității de adaptare la lucrul în echipă în elaborarea unui proiect care are o temă dată. 

Ajuns la a XI-a  ediție, concursul a devenit o tradiție și este foarte popular în rândul elevilor  cu deficiențe de vedere. 

Elementul de impact pozitiv este proba pe echipe neomogene (echipe formate cu elevi din școli diferite și clase diferite), care contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și lucru în echipă, de adaptare la un nou mediu, care în viitor îi ajută pe tinerii nevăzători și ambliopi să se integreze în societate. 

Concursul a fost organizat în perioada 25-26 noiembrie 2023 de către Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Clubul Lions Diamond,  Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători ”IRIS” şi Asociația Nevăzătorilor filiala Timiș-Caraș

La competiţie au participat cei mai buni „IT-işti” din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară (Arad, Cluj-Napoca, București, Buzău. Târgu-Frumos, Timișoara). Cei 42 elevi vor demonstra că T.I.C.-ul (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este un bun start pentru viitor.

Premiile obținute și poze de la eveniment se află pe site-ul oficial al concursului 

 

 

CONCURS NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE –2023 concurs național de Limba și literatura romănă, Matematică, Istoria României, Geografia României, Engleză, Tehnologia informației și comunicațiilor, Citire rapidă Braille pentru elevi ambliopi și nevăzători din clasa a VIII-a și XII-a din școlile speciale pentru deficienți de vedere.

ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR SI TINERILOR AMBLIOPI SI NEVAZATORI IRIS  (ASCTAN IRIS)  și Liceul Teoretic Special Iris în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul Județean Timiș prin programul Timcultura 2023 au organizat

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE în perioada 26-29 aprilie 2023

CONCURSUL  NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE  Timișoara se organizează în fiecare an într-o localitate în care există școală specială pentru elevi cu deficiențe de vedere și se află în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI – 2023

 Este cel mai amplu eveniment din categoria concursurilor școlare în domeniul dizabilității vizuale, care implică un număr de peste 50 de cursanți din cele șapte școli gimnaziale și liceale cu specific din țară.

Este un prilej pentru valorificarea cunoștințelor elevilor cu dizabilități vizuale, creșterea încrederii acestora, facilitarea interacțiunii, schimbul de bune practici, sensibilizarea membrilor comunității cu privire la aptitudinile intelectuale și creative ale persoanelor cu dizabilități.

Proiectul s-a derulat în perioada  26-29 aprilie 2023 la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara și a parcurs două etape: locală și națională. Etapa pe școală este echivalentă etapei județene.

În cadrul etapei pe școală (etapa județeană), respectiv a celei naţionale, elevii au susținut probe scrise sau probe practice, în funcţie de disciplina de concurs. Elevii pot opta pentru una/două probe dintre disciplinele de concurs, cu condiția ca una dintre ele să fie din cadrul probelor teoretice și cealaltă din cadrul probelor practice și fără a se depăși numărul de elevi stabilit de regulament.

Probele de concurs sunt:

-La clasa a VIII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română și matematică și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire-scriere corectă și rapidă braille.

 -La clasa a XII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română, matematică/Istoria României/Geografia României și engleză și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire rapidă braille.

Etapa locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din țară implicate iar etapa națională a concursului se desfășoară la Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara .În prima zi au avut loc probele scrise ,iar a doua zi probele practice.

 Pentru toți participanții a fost organizată o seară culturală și o excursie de promovare a valorilor culturale din județul Timiș.

Premierea participanților  s-a făcut  individual pentru ambele probe.

După probele teoretice, s-au organizat o serie de tururi ghidate, facilitate de studenții și profesorii din cadrul Facultății de Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

 În cadrul acestor vizite ghidate se vor utiliza hărți tactile și se va oferi fiecărei școli participante,  primul atlas geografic general tactil al României. Toate materialele tactile sunt realizat de către departamentele acestei instituții.

SPONSORI

CONCURSUL NAȚIONAL DE T.I.C. pentru elevi ambliopi și nevăzători ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” TIMIȘOARA EDIȚIA A X-A 2022

Invitație

In perioada 14-17 octombrie 2022  vă invităm cu drag, să participaţi la Ediția a X-a a Concursului Naţional de TIC pentru elevi deficienți de vedere „Lumea virtuala prin IRIS”, inclus în programul de finanțare nerambursabilă al Consiliul Județean Timiș  TIMCULTURA, și în Calendarul Activităților Educative Școlare și Extrașcolare al Inspectoratului Județean Timiș. Concursul este organizat de către Liceul Teoretic Special ”Iris” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș, Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători „IRIS” și Clubul Lions Diamond .

Obiectivul general al acestei competiţii este stimularea creativităţii și gândirii științifice, dezvoltarea spiritului de echipă şi promovarea elevilor deficienți de vedere cu aptitudini deosebite în domeniul tehnico-aplicativ şi ştiinţific.

Tema de anul acesta este „Împreună pentru viitor”.

Prezența dumneavoastră ne onorează și ne bucură, deopotrivă.

 

Director, Simona Vălcan

Director adjunct, Ileana Lazsadi

 

Concursul national de TIC ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” oferă elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului și are ca obiective: eliminarea diferenţelor esenţiale dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate  (copii nevăzători, slab văzători,cu nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii; dezvoltarea creativităţii elevilor, a capacităţii de a cerceta o temă dată, a gândirii critice şi favorizarea schimbului de idei; dezvoltarea capacității de adaptare la lucrul în echipă în elaborarea unui proiect care are o temă dată.

Ajuns la a X-a  ediție, concursul a devenit o tradiție și este foarte popular în rândul elevilor  cu deficiențe de vedere.

Elementul de impact pozitiv este proba pe echipe neomogene (echipe formate cu elevi din școli diferite), care contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și lucru în echipă, de adaptare la un nou mediu, care în viitor îi ajută pe tinerii nevăzători și ambliopi să se integreze în societate.

Concursul este organizat în perioada 14-17 octombrie 2022 de către Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș prin programul TIMCULTURA, Centrul de proiecte Timișoara, Clubul Lions Diamond,  Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători ”IRIS” şi Asociația Nevăzătorilor filiala Timiș-Caraș. Timiș.

La competiţie vor participa cei mai buni 6 „IT-işti” din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară (Arad, Cluj-Napoca, București, Buzău. Târgu-Frumos, Timișoara). Cei 42 elevi vor demonstra că T.I.C.-ul (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este un bun start pentru viitor.

Etapa națională a concursului se va derula respectând următorii pași:

– ziua 1:

  • Deschiderea oficială a concursului
  • Ședința tehnică
  • Desfășurarea probei individuale
  • Formarea prin tragere la sorți a echipelor participante și anunțarea temei  proiectului.
  • Desfășurarea probei pe echipe (prima parte)

– ziua 2:

  • Desfășurarea probei pe echipe (a doua parte)
  • Prezentarea proiectelor

 

– ziua 3:

  • Excursie tematică “Obiective culturale bănățene”
  • Masă festivă și Festivitate de premiere a participanților (conform regulamentului concursului)

 

– ziua 4:

  • Plecarea delegațiilor

Mai jos aveți linkul către site-ul concursului.

https://sites.google.com/liceul-iris.ro/lumeavirtualapriniris/pagina-de-pornire

Galerie de imagini de la Ediția a X-a a Concursului Naţional de TIC pentru elevi deficienți de vedere „Lumea virtuala prin IRIS”, Timișoara 2020

CONCURSUL NAȚIONAL DE T.I.C. pentru elevi ambliopi și nevăzători ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” TIMIȘOARA EDIȚIA A IX-A 2021

Dezvoltarea tehnologiei şi avansarea ştiinţei şi, mai ales, a soft-ului special pentru nevăzători oferă un spectru mai larg de meserii pentru aceștia. Ajuns la a IX-a ediție, concursul de TIC „LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS”, organizat de către Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara a devenit o tradiție și este foarte popular în rândul elevilor cu deficiențe de vedere.

Anul acesta, a avut loc online, în perioada 22 – 25 noiembrie. La competiţie au participat cei mai buni „IT-işti” din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară (Arad, Cluj-Napoca, București, Buzău, Târgu-Frumos, Timișoara). Cei 50 elevi au demonstrat că T.I.C.-ul (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este un bun start pentru viitor.

„Concursul național de TIC «LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS» a oferit elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului și are ca obiective: eliminarea diferenţelor esenţiale dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate (copii nevăzători, slab văzători, cu nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii; dezvoltarea creativităţii elevilor, a capacităţii de a cerceta o temă dată, a gândirii critice şi favorizarea schimbului de idei; dezvoltarea capacității de adaptare la lucrul în echipă în elaborarea unui proiect care are o temă dată”, spun reprezentanții Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara.

În acest an la faza națională a existat doar  proba pe echipe neomogene (echipe formate cu elevi din școli diferite), care a contribuit la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și lucru în echipă, de adaptare la un nou mediu, care în viitor îi ajută pe tinerii nevăzători și ambliopi să se integreze în societate.

Tema proiectului, stabilită în acest an, a fost „Salvează mediul și fii ECO”. Echipele au avut de realizat o revistă prin care să promoveze protejarea mediului, ecologizarea, reciclarea.
Concursul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș prin Agenda Culturală, Clubul Lions Diamond, Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători „Iris” şi Asociația Nevăzătorilor filiala Timiș-Caraș.

Link către site-ul concursului

CONCURSUL NAȚIONAL DE T.I.C. pentru elevi ambliopi și nevăzători ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” TIMIȘOARA EDIȚIA A VIII-A 2020

Concursul Național de TIC „Lumea virtuală prin IRIS” pentru elevii cu deficienţe de vedere din clasele VI-XII, este o competiţie naţională care se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012 (art. 9, punctul d), din Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare din 10.01.2012).
Obiectivul general al acestei competiţii este stimularea creativităţii și gândirii științifice, dezvoltarea spiritului de echipă şi promovarea elevilor deficienți de vedere cu aptitudini deosebite în domeniul tehnico-aplicativ şi ştiinţific.
Concursul este organizat de către A.S,C.T.A.N. ”IRIS” Timișoara și Liceul Teoretic Special Iris în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș prin Agenda Culturală 2020, Clubul Lions Diamond Timișoara – sponsorul oficial, și Asociația nevăzătorilor, filiala Timiș-Caraș.

În acest an, 2020, concursul este la ediția a VIII-a și reprezintă o oportunitate pentru tinerii ambliopi și nevăzători de a demonstra că deficiența vizuală nu reprezintă un impediment pentru a fi participant activ la viața culturală și socială a unei comunități în care tehnologiile de acces au un rol important.
Prin intermediul acestui proiect demonstrăm importanța creării legăturii dintre tehnologie, cultură, școală și societate.

REGULAMENT CONCURS TIC 2020 ISJ (1)

program concurs 2020

ECHIPE CONCURS 2020

MAI MULTE DETALII

Concurs TIC editia a VI-a 2018

Invitatie concurs TIC 2018
Informatii despre concurs TIC 2018
Program concurs TIC 2018
REGULAMENT CONCURS TIC 2018 editia a VI-a

 

       În perioada 25-28 noiembrie 2018, la Liceul Teoretic Special IRIS s-a desfășurat Editia a VI-a a Concursului National de TIC pentru elevii deficienți de vedere, „Lumea virtuala prin IRIS”. Concursul a fost finantat de Clubul Lions Diamond și Consiliul Județean Timis și este inclus în Calendarul activităților extrașcolare al ISJ Timiș pe anul școlar 2018-2019. 

       Concursul a devenit o tradiție, este foarte popular în rândul elevilor cu deficiențe de vedere și oferă elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului.

       În același timp, la școala noastră s-a desfășurat și Concursul Național de Creație Artistico-Plastică „Sclipirile copilăriei”, o com petiție ajunsă la a IV-a ediție, la care participă elevi din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară.

       Aducem calde mulțumiri tuturor celor care ne-au susținut și care s-au implicat în desfășurarea celor două concursuri!

       Prezența tuturor oaspeților ne-a onorat și a fost pentru noi un prilej de bucurie!