GAME IN GAME ETWINNING

Proiectul GAME IN GAME ETWINNING a fost implementat din luna martie 2023 în cadrul Liceului Teoretic Special ,,IRIS,, la grădiniță și la clasa a IX-a B de către dna prof. psihopedagog Păștilă Camelia și prof. psihopedagog Holdiș Elvira.

În cadrul proiectului participă elevi din Turcia și România. Proiectul facilitează învățarea elevilor cu CES prin activități de joc și contribuie la dezvoltarea învățării permanente.

Scopul principal al proiectului este jocul ca modalitate principală de învățare; prin joc elevii se relaxează dar și achiziționează cunoștințe.

Învățarea bazată pe joc va fi implementată în rândul elevilor cu nevoi speciale care au dificultăți de învățare , utilizând învățarea constructivă prin colaborare.

Jocurile educaționale contribuie la dezvoltarea emoțională, socială și mentală a elevilor.

 

CONCURS NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE –2023 concurs național de Limba și literatura romănă, Matematică, Istoria României, Geografia României, Engleză, Tehnologia informației și comunicațiilor, Citire rapidă Braille pentru elevi ambliopi și nevăzători din clasa a VIII-a și XII-a din școlile speciale pentru deficienți de vedere.

ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR SI TINERILOR AMBLIOPI SI NEVAZATORI IRIS  (ASCTAN IRIS)  și Liceul Teoretic Special Iris în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul Județean Timiș prin programul Timcultura 2023 au organizat

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE în perioada 26-29 aprilie 2023

CONCURSUL  NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE  Timișoara se organizează în fiecare an într-o localitate în care există școală specială pentru elevi cu deficiențe de vedere și se află în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI – 2023

 Este cel mai amplu eveniment din categoria concursurilor școlare în domeniul dizabilității vizuale, care implică un număr de peste 50 de cursanți din cele șapte școli gimnaziale și liceale cu specific din țară.

Este un prilej pentru valorificarea cunoștințelor elevilor cu dizabilități vizuale, creșterea încrederii acestora, facilitarea interacțiunii, schimbul de bune practici, sensibilizarea membrilor comunității cu privire la aptitudinile intelectuale și creative ale persoanelor cu dizabilități.

Proiectul s-a derulat în perioada  26-29 aprilie 2023 la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara și a parcurs două etape: locală și națională. Etapa pe școală este echivalentă etapei județene.

În cadrul etapei pe școală (etapa județeană), respectiv a celei naţionale, elevii au susținut probe scrise sau probe practice, în funcţie de disciplina de concurs. Elevii pot opta pentru una/două probe dintre disciplinele de concurs, cu condiția ca una dintre ele să fie din cadrul probelor teoretice și cealaltă din cadrul probelor practice și fără a se depăși numărul de elevi stabilit de regulament.

Probele de concurs sunt:

-La clasa a VIII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română și matematică și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire-scriere corectă și rapidă braille.

 -La clasa a XII- a probe scrise la disciplinele: limba şi literatura română, matematică/Istoria României/Geografia României și engleză și probe practice la disciplinele: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și citire rapidă braille.

Etapa locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din țară implicate iar etapa națională a concursului se desfășoară la Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara .În prima zi au avut loc probele scrise ,iar a doua zi probele practice.

 Pentru toți participanții a fost organizată o seară culturală și o excursie de promovare a valorilor culturale din județul Timiș.

Premierea participanților  s-a făcut  individual pentru ambele probe.

După probele teoretice, s-au organizat o serie de tururi ghidate, facilitate de studenții și profesorii din cadrul Facultății de Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

 În cadrul acestor vizite ghidate se vor utiliza hărți tactile și se va oferi fiecărei școli participante,  primul atlas geografic general tactil al României. Toate materialele tactile sunt realizat de către departamentele acestei instituții.

SPONSORI

Științe și tehnologie pentru elevii Liceului Teoretic Special Iris Timișoara

     Proiect finanțat de Fundația  Comunitară Timișoara prin Fondul Științescu care este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică).

BUGET TOTAL: 10.000 LEI

Scopul şi obiectivele proiectului

Proiectul are ca și scop diminuarea inegalităților de șanse și a disparităților în dobândirea de cunoștiințe în domeniul științelor și tehnologiei pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere de la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara; creșterea stimei de sine a acestora precum și formarea de abilități de viață independentă prin utilizarea tehnologiilor de acces specifice deficienței de vedere în cadrul atelierelor practice. De asemenea, ne propunem stimularea interesului față de știință, prin activități nonformale cu caracter practic-aplicativ pentru a realiza un transfer al cunoștințelor teoretice în practică.
  • Dezvoltarea capacității pentru 30 elevi nevăzători și slabi văzători ai Liceului Special Iris din Timișoara de a asimila cunoștințe din domeniul științelor (în special geometrie, geografie și alte științe legate de spațialitate și înțelegerea mediului ambiant în informații 3D).
Atingerea acestui obiectiv este posibilă prin realizarea de materiale adaptate care transpun tactil concepte precum forme geometrice, hărți și alte materiale de învățare realizate prin transpunerea cu ajutorul de software specializat TactileView și imprimarea pe hârtie termică sau alte mijloace.
  • Dezvoltarea abilităților de lucru cu instrumente tehnologice (telefon mobil personal, tabletă adaptată și creion tactil, imprimanta adaptată ZY-Fuse) și crearea de legături între tehnologie, științe și viața de zi cu zi.
Utilizarea tehnologiei a devenit de strictă necesitate pentru majoritatea domeniilor de activitate. Urmărim pregatirea practica a minim 30 de elevi cu deficienta de vedere pentru ca ei să utilizeze în mod independent soft-urile educaționale și mijloacele moderne. În acest mod copiii și tinerii cu deficiențe de vedere vor avea acces la mijloace moderne adaptate care îmbină tehnologia și învățarea, într-un mod benefic ce diversifică modul clasic de predare-învățare-evaluare.

Oportunitatea, nevoia proiectului

Proiectul își propune așadar, – familiarizarea elevilor nevăzători cu tehnologiile de acces hardware si software; – utilizarea tehnologiilor de acces în studiul științelor exacte; – căutarea, organizarea coerentă și contextualizarea informațiilor obținute; – Pentru vizualizarea imaginilor tactile și (sau) a structurilor de reprezentare în studiul fizicii și al chimiei, este nevoie de consumabile precum hârtie Braille și folii speciale pentru termoform. Pentru a transpune grafic, direct pe hârtie anumite imagini adaptate este necesară achiziționarea unei licențe Tactileview.

Ghidaj smart pentru nevăzători în zona Liceului Teoretic Special IRIS

Program: „IMPULS ÎN COMUNITATE”

Proiect: „Smart City . Ghidaj Smart pentru nevăzători”


SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul are ca și scop creșterea încrederii copiilor și tinerilor nevăzători care învață la Liceul Special Iris din Timișoara și a familiilor acestora cu privire la posibilitatea de deplasare în mod independent în spațiul public, începând cu zona de proximitate a unității de învățământ, cu ajutorul de tehnologii asistive.

Obiectivele pe care și le propune asociația sunt:

– Crearea unei rute accesibilizate pentru persoane nevăzătoare de circa 350 m între stațiile de transport în comun „Martir Ioan Stanciu” și Liceul Special Iris din Timișoara dotate cu dispozitive de ghidaj conectate cu telefoane smart.

– Formarea experiențială a unui număr de minim 30 de copii și tineri nevăzători pentru deplasare independentă în spațiul public, folosind bastonul alb și tehnologii asistive.
-Promovarea drepturilor copiilor și tinerilor cu deficiențe vizuale și a familiilor acestora;
-Preocuparea pentru îmbunătățirea activității educative și recreative a copiilor cu deficiențe de vedere și asociate, precum și pentru dezvoltarea rețelei de servicii directe și complementare;
-Implicarea prin parteneriate locale a copiilor cu deficiențe vizuale și a familiilor acestora în viața comunității;
-Inițierea și implicarea ca partener în proiecte ce vizează promovarea unui stil de viață sănătos, modernizarea actului educațional, creșterea nivelului de trai a copiilor/tinerilor cu CES și a familiilor acestora.

DESPRE PROIECT

Elevii Liceului Special Iris din Timișoara sunt încurajați
să deprindă abilități de viață independentă însă deplasarea prin oraș rămâne foarte riscantă în lipsa unui spațiu adaptat pentru nevoile persoanelor nevăzătoare. Din acest motiv, Asociația pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Ambliopi și Nevăzători Iris (ASCTAN) dorește să desfășoare în perioada 1 iunie – 30 oct 2022 un proiect
de accesibilizare cu mijloace „smart” a zonei din vecinătatea Liceului Special Iris și curtea interioară acestuia.
Activitățile vor fi :

(1) proiectare incluzivă cu participarea comunității de adulți și tineri nevăzători cu experiență în deplasarea independentă în spațiul urban;

(2) achiziție, programare ghidaj audio și montaj pentru un număr de 51 de dispozitive de ghidaj;

(3) activități experiențiale în grupuri mixte de copii nevăzători și copii tipici pentru
explorarea mediului, realizarea de hărți tactile și orientare independentă în spațiu; (4) Promovare mass-media a proiectului în vederea extinderii sistemului în mai multe zone din orașul Timișoara. Beneficiarii direcți sunt cei 171 de elevi cu deficienta de vedere de la Liceul Teoretic Special IRIS, Timișoara, din care 30 sunt nevăzători.
Beneficiarii indirecți sunt familiile acestora și comunitatea mai largă de nevăzători din oraș.

CONCURSUL NAȚIONAL DE T.I.C. pentru elevi ambliopi și nevăzători ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” TIMIȘOARA EDIȚIA A X-A 2022

Invitație

In perioada 14-17 octombrie 2022  vă invităm cu drag, să participaţi la Ediția a X-a a Concursului Naţional de TIC pentru elevi deficienți de vedere „Lumea virtuala prin IRIS”, inclus în programul de finanțare nerambursabilă al Consiliul Județean Timiș  TIMCULTURA, și în Calendarul Activităților Educative Școlare și Extrașcolare al Inspectoratului Județean Timiș. Concursul este organizat de către Liceul Teoretic Special ”Iris” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș, Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători „IRIS” și Clubul Lions Diamond .

Obiectivul general al acestei competiţii este stimularea creativităţii și gândirii științifice, dezvoltarea spiritului de echipă şi promovarea elevilor deficienți de vedere cu aptitudini deosebite în domeniul tehnico-aplicativ şi ştiinţific.

Tema de anul acesta este „Împreună pentru viitor”.

Prezența dumneavoastră ne onorează și ne bucură, deopotrivă.

 

Director, Simona Vălcan

Director adjunct, Ileana Lazsadi

 

Concursul national de TIC ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” oferă elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului și are ca obiective: eliminarea diferenţelor esenţiale dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate  (copii nevăzători, slab văzători,cu nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii; dezvoltarea creativităţii elevilor, a capacităţii de a cerceta o temă dată, a gândirii critice şi favorizarea schimbului de idei; dezvoltarea capacității de adaptare la lucrul în echipă în elaborarea unui proiect care are o temă dată.

Ajuns la a X-a  ediție, concursul a devenit o tradiție și este foarte popular în rândul elevilor  cu deficiențe de vedere.

Elementul de impact pozitiv este proba pe echipe neomogene (echipe formate cu elevi din școli diferite), care contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și lucru în echipă, de adaptare la un nou mediu, care în viitor îi ajută pe tinerii nevăzători și ambliopi să se integreze în societate.

Concursul este organizat în perioada 14-17 octombrie 2022 de către Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș prin programul TIMCULTURA, Centrul de proiecte Timișoara, Clubul Lions Diamond,  Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători ”IRIS” şi Asociația Nevăzătorilor filiala Timiș-Caraș. Timiș.

La competiţie vor participa cei mai buni 6 „IT-işti” din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară (Arad, Cluj-Napoca, București, Buzău. Târgu-Frumos, Timișoara). Cei 42 elevi vor demonstra că T.I.C.-ul (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este un bun start pentru viitor.

Etapa națională a concursului se va derula respectând următorii pași:

– ziua 1:

 • Deschiderea oficială a concursului
 • Ședința tehnică
 • Desfășurarea probei individuale
 • Formarea prin tragere la sorți a echipelor participante și anunțarea temei  proiectului.
 • Desfășurarea probei pe echipe (prima parte)

– ziua 2:

 • Desfășurarea probei pe echipe (a doua parte)
 • Prezentarea proiectelor

 

– ziua 3:

 • Excursie tematică “Obiective culturale bănățene”
 • Masă festivă și Festivitate de premiere a participanților (conform regulamentului concursului)

 

– ziua 4:

 • Plecarea delegațiilor

Mai jos aveți linkul către site-ul concursului.

https://sites.google.com/liceul-iris.ro/lumeavirtualapriniris/pagina-de-pornire

Galerie de imagini de la Ediția a X-a a Concursului Naţional de TIC pentru elevi deficienți de vedere „Lumea virtuala prin IRIS”, Timișoara 2020

ȘCOALA DE VARĂ-LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS” 2022

Haideți să descoperim împreună cea mai bună combinație de joacă, socializare și învățare! Liceul Teoretic Special „IRIS” Timișoara, organizează în perioada 23.06.-8.07.2022, între orele 9-12, ȘCOALA DE VARĂ tip educație SMART pentru elevi cu deficiențe de vedere din ciclul preșcolar, primar și gimnazial.

Atelierele sunt gratuite și cofinanțate de ASCTAN IRIS și Centrul de Proiecte Timișoara, în cadrul programului de finanțări nerambursabile Impuls în comunitate.

https://forms.gle/3DeuFiZ3EoijMhtf8

În august se va desfășura a doua etapă a proiectului , pentru elevii de gimnaziu și liceu , în perioada 22.-30.08.2022

1. MATEMATICA ÎN VIAȚĂ
2. NORME LINGVISTICE
3. CONECTARE LA TRECUT
4. VIITORUL ESTE AL TEHNOLOGIEI
5.QUIZ-URI GEOGRAFICE

Pentru august înscrierile se vor face pe linkul de mai jos până în data de 15.08.2022

https://forms.gle/tsLmNtSRUN1qd3Y37

 

Proiect etwinning Journey between values

În perioada  februarie – mai, 2022,  în scoala noastră se  derulează proiectul etwinning Journey between values. În acest proiect  participă  mai multe școli din Turcia, Azerbaidjan și Portugalia.

Prin acest proiect, ne propunem dezvoltarea independenței copiilor cu nevoi speciale, socializarea cu elevii altor școli și învățarea utilizării de instrumente web2.

În acest scop, vor avea loc diferite activități pentru cunoașterea valorilor naționale, spirituale și universale.

CONCURSUL NAȚIONAL DE T.I.C. pentru elevi ambliopi și nevăzători ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” TIMIȘOARA EDIȚIA A IX-A 2021

Dezvoltarea tehnologiei şi avansarea ştiinţei şi, mai ales, a soft-ului special pentru nevăzători oferă un spectru mai larg de meserii pentru aceștia. Ajuns la a IX-a ediție, concursul de TIC „LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS”, organizat de către Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara a devenit o tradiție și este foarte popular în rândul elevilor cu deficiențe de vedere.

Anul acesta, a avut loc online, în perioada 22 – 25 noiembrie. La competiţie au participat cei mai buni „IT-işti” din toate cele şapte instituţii de învăţământ care şcolarizează elevi deficienţi de vedere din ţară (Arad, Cluj-Napoca, București, Buzău, Târgu-Frumos, Timișoara). Cei 50 elevi au demonstrat că T.I.C.-ul (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este un bun start pentru viitor.

„Concursul național de TIC «LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS» a oferit elevilor ambliopi și nevăzători participanți posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de utilizare a calculatorului și are ca obiective: eliminarea diferenţelor esenţiale dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate (copii nevăzători, slab văzători, cu nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii; dezvoltarea creativităţii elevilor, a capacităţii de a cerceta o temă dată, a gândirii critice şi favorizarea schimbului de idei; dezvoltarea capacității de adaptare la lucrul în echipă în elaborarea unui proiect care are o temă dată”, spun reprezentanții Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara.

În acest an la faza națională a existat doar  proba pe echipe neomogene (echipe formate cu elevi din școli diferite), care a contribuit la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și lucru în echipă, de adaptare la un nou mediu, care în viitor îi ajută pe tinerii nevăzători și ambliopi să se integreze în societate.

Tema proiectului, stabilită în acest an, a fost „Salvează mediul și fii ECO”. Echipele au avut de realizat o revistă prin care să promoveze protejarea mediului, ecologizarea, reciclarea.
Concursul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Consiliul Județean Timiș prin Agenda Culturală, Clubul Lions Diamond, Asociația pentru sprijinirea copiilor și tinerilor ambliopi și nevăzători „Iris” şi Asociația Nevăzătorilor filiala Timiș-Caraș.

Link către site-ul concursului

DEPUNERE CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII

EVALUAREA NAȚIONALĂ

 

Orar depunere contestații: marți, între orele 16.00-19.00

miercuri, între orele 8.00-12.00 (doar online)

 

Contestațiile se depun  în format fizic la sediul instituției, str Cosminului nr 40, sau în format online, pe adresa instituției office @liceul-iris.ro. 

 

În atașament se află declarația tip, care trebuie semnată, obligatoriu, atât de copil, cât și de părinte.

 

Observații: Nota acordată ca urmare a rezolvării contestației este definitivă și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (art 11 din OMEC nr. 5455/2020).

 

 

Director,

Prof.  Ileana Lazsadi

 

 

 

CERERE CONTESTATIE EN

1 2