Anticorupție

4_Manual_prevenire_si_combatere_coruptie

Declarație de aderare la valorile, obiectivele, zonele de intervenție și măsurile prevăzute în strategia mațională anticorupție 2016-2020

Hotărâre nr. 583 din 10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020

Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul M.E.N și al instituțiilor subordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

Plan pentru implementarea strategiei naționale anticorupție

O.M.E.C. Nr. 5113 din 15.12.2014 privind Strategia Anticorupție

O.M.E.C. Nr. 4831 din 30.08.2018 privind aprobarea Codului cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

O.M.E.C Nr. 5144 din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație