FURNIZARE/LIVRARE/MONTARE CONSTRUCŢII MODULARE CU DESTINAŢIA DE SPAȚII DE INVĂȚĂMȂNT PENTRU 2 SĂLI DE CLASĂ ( CORIDOR ACCES SI 2 TOALETE )

FORMULARE constructii modulare Iris

Liceul Teoretic Special „Iris” – caiet de sarcini

Liceul Teoretic Special „Iris” – fișa de date