Științe și tehnologie pentru elevii Liceului Teoretic Special Iris Timișoara

     Proiect finanțat de Fundația  Comunitară Timișoara prin Fondul Științescu care este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică).

BUGET TOTAL: 10.000 LEI

Scopul şi obiectivele proiectului

Proiectul are ca și scop diminuarea inegalităților de șanse și a disparităților în dobândirea de cunoștiințe în domeniul științelor și tehnologiei pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere de la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara; creșterea stimei de sine a acestora precum și formarea de abilități de viață independentă prin utilizarea tehnologiilor de acces specifice deficienței de vedere în cadrul atelierelor practice. De asemenea, ne propunem stimularea interesului față de știință, prin activități nonformale cu caracter practic-aplicativ pentru a realiza un transfer al cunoștințelor teoretice în practică.
    • Dezvoltarea capacității pentru 30 elevi nevăzători și slabi văzători ai Liceului Special Iris din Timișoara de a asimila cunoștințe din domeniul științelor (în special geometrie, geografie și alte științe legate de spațialitate și înțelegerea mediului ambiant în informații 3D).
Atingerea acestui obiectiv este posibilă prin realizarea de materiale adaptate care transpun tactil concepte precum forme geometrice, hărți și alte materiale de învățare realizate prin transpunerea cu ajutorul de software specializat TactileView și imprimarea pe hârtie termică sau alte mijloace.
    • Dezvoltarea abilităților de lucru cu instrumente tehnologice (telefon mobil personal, tabletă adaptată și creion tactil, imprimanta adaptată ZY-Fuse) și crearea de legături între tehnologie, științe și viața de zi cu zi.
Utilizarea tehnologiei a devenit de strictă necesitate pentru majoritatea domeniilor de activitate. Urmărim pregatirea practica a minim 30 de elevi cu deficienta de vedere pentru ca ei să utilizeze în mod independent soft-urile educaționale și mijloacele moderne. În acest mod copiii și tinerii cu deficiențe de vedere vor avea acces la mijloace moderne adaptate care îmbină tehnologia și învățarea, într-un mod benefic ce diversifică modul clasic de predare-învățare-evaluare.

Oportunitatea, nevoia proiectului

Proiectul își propune așadar, – familiarizarea elevilor nevăzători cu tehnologiile de acces hardware si software; – utilizarea tehnologiilor de acces în studiul științelor exacte; – căutarea, organizarea coerentă și contextualizarea informațiilor obținute; – Pentru vizualizarea imaginilor tactile și (sau) a structurilor de reprezentare în studiul fizicii și al chimiei, este nevoie de consumabile precum hârtie Braille și folii speciale pentru termoform. Pentru a transpune grafic, direct pe hârtie anumite imagini adaptate este necesară achiziționarea unei licențe Tactileview.

Ghidaj smart pentru nevăzători în zona Liceului Teoretic Special IRIS

Program: „IMPULS ÎN COMUNITATE”

Proiect: „Smart City . Ghidaj Smart pentru nevăzători”


SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul are ca și scop creșterea încrederii copiilor și tinerilor nevăzători care învață la Liceul Special Iris din Timișoara și a familiilor acestora cu privire la posibilitatea de deplasare în mod independent în spațiul public, începând cu zona de proximitate a unității de învățământ, cu ajutorul de tehnologii asistive.

Obiectivele pe care și le propune asociația sunt:

– Crearea unei rute accesibilizate pentru persoane nevăzătoare de circa 350 m între stațiile de transport în comun „Martir Ioan Stanciu” și Liceul Special Iris din Timișoara dotate cu dispozitive de ghidaj conectate cu telefoane smart.

– Formarea experiențială a unui număr de minim 30 de copii și tineri nevăzători pentru deplasare independentă în spațiul public, folosind bastonul alb și tehnologii asistive.
-Promovarea drepturilor copiilor și tinerilor cu deficiențe vizuale și a familiilor acestora;
-Preocuparea pentru îmbunătățirea activității educative și recreative a copiilor cu deficiențe de vedere și asociate, precum și pentru dezvoltarea rețelei de servicii directe și complementare;
-Implicarea prin parteneriate locale a copiilor cu deficiențe vizuale și a familiilor acestora în viața comunității;
-Inițierea și implicarea ca partener în proiecte ce vizează promovarea unui stil de viață sănătos, modernizarea actului educațional, creșterea nivelului de trai a copiilor/tinerilor cu CES și a familiilor acestora.

DESPRE PROIECT

Elevii Liceului Special Iris din Timișoara sunt încurajați
să deprindă abilități de viață independentă însă deplasarea prin oraș rămâne foarte riscantă în lipsa unui spațiu adaptat pentru nevoile persoanelor nevăzătoare. Din acest motiv, Asociația pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Ambliopi și Nevăzători Iris (ASCTAN) dorește să desfășoare în perioada 1 iunie – 30 oct 2022 un proiect
de accesibilizare cu mijloace „smart” a zonei din vecinătatea Liceului Special Iris și curtea interioară acestuia.
Activitățile vor fi :

(1) proiectare incluzivă cu participarea comunității de adulți și tineri nevăzători cu experiență în deplasarea independentă în spațiul urban;

(2) achiziție, programare ghidaj audio și montaj pentru un număr de 51 de dispozitive de ghidaj;

(3) activități experiențiale în grupuri mixte de copii nevăzători și copii tipici pentru
explorarea mediului, realizarea de hărți tactile și orientare independentă în spațiu; (4) Promovare mass-media a proiectului în vederea extinderii sistemului în mai multe zone din orașul Timișoara. Beneficiarii direcți sunt cei 171 de elevi cu deficienta de vedere de la Liceul Teoretic Special IRIS, Timișoara, din care 30 sunt nevăzători.
Beneficiarii indirecți sunt familiile acestora și comunitatea mai largă de nevăzători din oraș.