Liceul Teoretic Special Iris Timișoara

  • Misiunea școlii

Finalitățile învățământului special liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, activ integrat în viața socială. Alături de absolvenții de liceu special, o preocupare majoră o constituie asigurarea unui climat educațional optim evoluției, respectiv atingerii potențialului maxim de dezvoltare al elevilor cu deficiențe asociate. În vederea atingerii acestor obiective, școala se centrează pe următoarele aspecte:

  • formarea autonomiei personale
  • formarea capacității de a reflecta asupra lumii
  • valorizarea experienței personale
  • dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială
    (comunicare, gândire critică)

Pornind de la deziderate stabilite de documentele educaționale în vigoare, obiectivul fundamental al instituției noastre îl va constitui organizarea şi desfăşurarea programelor educationale şi terapeutic-recuperatorii a deficienţelor vizuale și deficiențelor mentale uşoare, moderate, severe și asociate, prin stabilirea unor programe de intervenție personalizate, a unor planuri educaționale în concordanță cu particularitățile fizice și psihice ale copiilor. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită formării de capacităţi şi abilităţi prin programul de terapie educaţională complexă și integrată: asigurarea asistenţei şi ocrotirii pentru copiii cu nevoi speciale din unitatea noastră, dezvoltarea autonomiei personale şi
sociale, responsabilizarea, toleranţa şi încrederea în sine.

Toate aceste deziderate accentuează necesitatea evoluţiei serviciilor educaţionale, comunicarea permanentă cu părinţii/aparţinătorii elevilor noştri şi realizarea proiectelor care să sporească baza materială, formarea personalului didactic şi implicarea copiilor în activităţi cu rol integrativ.

Întreaga activitate va fi organizată de așa manieră încât să se creeze la Liceul Teoretic Special IRIS un mediu educațional profesionist, la standarde educaționale și morale înalte.