Liceul Teoretic Special Iris Timișoara

VIZIUNEA ȘCOLII                          


Absolventul școlii noastre va fi un factor decisiv în dezvoltarea sa intelectuală, profesională și în alegerea propriei cariere, capabil să se integreze în viața socială.

MISIUNEA ȘCOLII


Instituția noastră va asigura un climat educational optim atingerii potențialului maxim de dezvoltare al elevilor cu deficiențe de vedere.

POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF